Skip to main content

Tapahtumista aiheutuu ympäristökuormitusta monessa muodossa. Ympäristövaikutukset riippuvat paljon tapahtuman luonteesta ja esimerkiksi osallistujamäärästä. Yleistä on kuitenkin, että ihmisiä ja tavaroita kuljetetaan tapahtumapaikalle ja takaisin, tapahtumasta syntyy jätteitä ja energiaa kuluu valaistukseen ja muihin laitteisiin.

Ympäristökuormitusta, esimerkiksi ilmastovaikutuksia, voidaan minimoida huomioimalla ne tapahtuman suunnittelussa. Vaikka ilmastovaikutukset huomioitaisiin suurellakin painoarvolla, on todennäköistä, ettei kaikkia ilmastovaikutuksia voi välttää. Tai teknisesti voisi, mutta tapahtumasta tulisi suunnattoman kallis.

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, jonka hillitsemisessä on olennaista tiedostaa, että jokainen vältetty hiilidioksiditonni on ilmastolle yhtä arvokas. Riippumatta siitä miten ja missä päästövähennys toteutetaan.

Päästövähennysten kustannuksissa on kuitenkin hurjia eroja. Siksi vähennykset kannattaa tehdä siellä, missä ne ovat edullisinta toteuttaa. Näistä syistä myös EU on valinnut jo 2000-luvun alussa keskeisimmäksi ilmastonmuutoksen hillintäkeinoksi päästökaupan, joka koskee n. 11 000 suurinta hiilidioksidin lähdettä Euroopassa. Päästökauppa koskee vielä toistaiseksi vain suuria pistemäisiä päästölähteitä (suomeksi siis niitä, joissa on iso savupiippu). Rajaus suuriin päästölähteisiin on tehty siksi, että päästökauppa perustuu tarkkaan viranomaisten ja todentajien valvontaan, ja suuria pistelähteitä on helpompi valvoa kuin esimerkiksi maatalouden päästöjä.

Yhteistyökumppanimme CO2Esto Oy on kuitenkin luonut myös pienemmille päästölähteille mahdollisuuden hyötyä suurten päästäjien päästövähennysten kustannustehokkuudesta. CO2Eston palvelun kautta ympäristötietoiset yksityishenkilöt, yritykset, kunnat ja yhdistykset voivat ostaa päästöoikeuksia pois EU:n päästömarkkinoilta, jolloin suurien päästölähteiden käytettävissä oleva kiintiö pienenee ja hiilidioksidipäästöt vähenevät siellä, missä niiden vähentäminen on kustannustehokkainta.

Vastaus otsikon kysymykseen on siis yksiselitteisesti kyllä ja vuoden 2018 alusta lähtien kaikki Funmedian tuottamat ovat hiilineutraaleja! Kustannustehokkaimmin hiilineutraalitapahtuma saavutetaan ottamalla ilmastoasiat huomioon tapahtuman suunnittelussa ja päästökaupasta ne päästöt, joiden välttäminen olisi liian kallista.

Kirjoittajana Reijo Karttunen
Funmedian ympäristötietoinen omistaja
0400 674 496
dino@funmedia.fi

FUNMEDIA ON HIILINEUTRAALI YRITYS

Me Funmedialla toteutamme asiakkaillemme vain hiilineutraaleja tapahtumia. Tuottamiemme tapahtumien lisäksi olemme kompensoineet koko yritystoiminnastamme kertyvät päästöt.