Nordean eri osastojen kanssa olemme yhdessä rakentaneet tapahtumakulttuuria jo yli kymmenen vuoden ajan. Pitkä yhteinen historia luo työntekoomme luottamusta, joka näkyy rohkeutena uudistua ja toteuttaa uudet ideat. Pitkään jatkunut yhteistyö on kasvattanut meidät funmedialaiset Nordean brändiviestin virtuooseiksi, joten pystymme omalla tieto-taidolla rikastuttamaan tapahtumien sisältöjä hyvin itsenäisesti. Millaisia huomioita nousee esille tapahtumissa, missä viesti on suuressa roolissa? Seuraavassa viisi nostoa Nordean Rahastopäivän viestin kerronnasta.

 1. Asiakaslähtöisyys
  Nordean Rahastopäivä rakentuu vahvasti ajankohtaisen viestin ympärille. Viesti ei yksinomaa puhututa pankki- ja sijoitusalaa, vaan valitun kattoteeman tulee olla merkittävä koko yhteiskunnallisesti. Ytimessä on aina kuulija: Mikä asiakkaita kiinnostaa?
 2. Viestin rooli osana osallistumispäätöstä
  Rahastopäivässä viestin kerronta aloitetaan kutsuprosessissa. Vahvalla visuaalisella ilmeellä ja kuvakielellä on iso merkitys mielikuvien luonnissa. Mielikuvia vahvistettiin ennen tapahtumaa mm. puhujaesittelyillä, lyhytvideoilla ja artikkeleilla. Hyvissä ajoin annettu informaatio luo vahvan lupauksen ohjelmasisällöstä ja edesauttaa ilmoittautumisprosessia. Mitä tarkemmin kutsu vastaa ohjelmasisältöä, sitä todennäköisemmin tapahtumalla ylität vieraidesi odotukset.
 3. Kerrontatapa
  Rahastopäivässä mietitään tarkasti, mitä halutaan ihmisten muistavan tapahtuman jälkeen. Ihmisellä on rajallinen kyky omaksua uutta tietoa, joten on tärkeä fokusoida ja konkretisoida sanoma. Viestinkerronnassakin vähemmän on enemmän ja toisto tosiaan on opintojen äiti. Herätä mielenkiinto, alusta, kerro, koosta ja muistuta. Asiasisältöä toistava käsikirjoitus lipuu ohjelmassa eteenpäin luontevasti ammattimoderoijan vetämänä ja huippupuhujien maustamina.
 4. Suora puhe
  Tämän vuoden Teknologia vs ihminen -teema oli odotetusti hitti! Vahvasti digitalisoitunut pankkimaailma tarttui uskaliaasti aiheeseen vastaamalla kuulijoiden tiukkoihin kysymyksiin mm. pankkivirkailijoiden korvaamisesta roboteilla. Rahastopäivä on tapahtuma, jossa ei hyssytellä eikä lakaista vaikeita asioita maton alle. Asiakkaat ansaitsevat kuulla asiat suoraan!
 5. Elämys viestin vahvistajana
  Viestin ympärille rakennettu elämys ei vain vahvista positiivista brändimielikuvaa, vaan myös tukevoittaa itse sanomaa ja sen muistamista tapahtuman jälkeen. Tunne on siis tärkeä osa viestintää ja kävijäkokemuksen kokonaiskuvaa. Rahastopäivässä teknologiaviestiä syvennettiin mm. robottien avulla sekä futuristisilla esiintyjävalinnoilla.

TAUSTAA:
Nordean Rahastopäivä on vuosittain järjestettävä asiakastilaisuus sijoitusyhtiön asiakkaille. Vuonna 2018 Teknologia vs ihminen -teema keräsi yhteen reilu 2000 vierasta Helsingin Kaupunginteatteriin. Tapahtuma toteutettiin hiilineutraalisti eli päästöt on kompensoitu Euroopan päästökaupasta.

Ota yhteyttä:
Riku Tanttu

Managing Director
0400 397 700
riku@funmedia.fi