Asiakastilaisuudet

Nordean asiakastilaisuudet saavuttavat vuosittain tuhansia raha-asioista kiinnostuneita ympäri Suomea. Asiakastapahtumien luonne mietitään aina vastaamaan kohderyhmän mielenkiintoa ja tapahtuman tavoitteita. Tapahtumissa käytetään eri viestintäkeinoja ja elämyksellisiä elementtejä. Näin toteutetaan suotuisa tunnelma viestin sisäistämiselle.

Tapahtumat vaihtelevat erittäin kohdennetuista muutamien kymmenien ihmisten asiatilaisuuksista tuhansien ihmisten brändikohtaamisiin. Tapahtumakulttuuria on rakennettu Nordea-konsernin kanssa vuodesta 2006.

Tapahtumia

  • Nordea Funds -Rahastopäivä
  • Nordea Private Banking -kiertue, CEO forum
  • Nordea Markets -Sijoittajapäivä
  • Nordea Premium

Vastuullisuus on vahvasti mukana arjen toiminnassa, joten vastuulliset arvot ovat luonteva osa myös tapahtumiamme. Hiilineutraalitapahtuma tarjosi viestinnälle uusia aiheita vastuullisuusteemaan.

Outi Rönnqvist Communications ManagerNordea Funds