Skip to main content

Tapahtumissa on kysytty palautetta jo vuosia ja niin myös me Funmedialla. Jo jonkin aikaa meitä on mietityttänyt, ettei perinteinen palautekysely anna tarpeeksi konkreettisia tuloksia ja kehitysnuoria asiakasyrityksellemme. Tartuimme siis ongelmaan ja lähdimme kehittämään uudenlaista mittausmenetelmään perustuen tunteisiin. Tunne aina hyvin subjektiivinen kokemus ja koko ajan läsnä. Lukiessasi tätä, koetko olevasi vihainen, tyytyväinen, kiitollinen, iloinen vai innostunut?

Tunteita voidaan mitata joko luottamalla ihmisen omaan arvioon ja reflektioon kokemastaan tunnetilasta tai voidaan käyttää apuna erilaisia fysiologisia mittareita tai seuraamalla mikroilmeitä ja ihmisten käyttäytymistä. Fysiologiset mittaamistavat ovat usein raskaita, työläitä ja kalliita toteuttaa. Luotettavuudessakin on havaittu puutteita. Me lähdemmekin siitä olettamuksesta, että luotamme ihmisten omaan tulkintaan tunnetilastaan.

Mittaustavan lisäksi toinen kysymys liittyy mittaamisen ajankohtaan. Mitataanko tunnetta jälkikäteen retrospektiivisesti vai pyritäänkö tunne saada kiinni silloin, kun se on päällä. Meitä ja asiakkaitamme kiinnostaa tunne sen ollessa voimakkaimmillaan eli tapahtuman aikana.

Kehityksen perustana on ollut kehittää helppo, nopea ja luotettava mittaamistapa, joka ottaa huomioon eri tapahtumatyypit. Aivan yksin emme kehitystyötä suinkaan tee, vaan kumppaninamme on Tampereen Teknillisen yliopisto, jolla on vahvaa osaamista tunnemaailman mittaamiseen. Olemme yhdessä pilotoineet tunteiden mittaamista tapahtumissa ja testanneet osaavatko ja haluavatko osallistujat kertoa avoimesti tunteistaan. Tulokset ovat selkeät: haluamme ja osaamme kertoa tunteistamme! Ota tunne kiinni – ymmärrä niiden merkitys ja kehitä omaa toimintaa!

VibeVision -tunnemittarin kehitystiimin jäsenet

VIBEVISION -TUNNEMITTARIN KEHITTÄMISEN TAVOITTEENA

1) ymmärtää tapahtumakävijän kokemusta kokonaisuudessaan
2) auttaa asiakkaitamme entistä tuloksellisempien tapahtumien järjestämisessä