Matchmaking myyntitapahtumia on tuotettu meillä Funmedialla jo vuosia. Olemme matkan varrella muun muassa käyttänyt eri verkostoitumisjärjestelmiä, toteuttanut myyntitapaamisia eri tyylillä ja muuttanut materiaalit kokonaan sähköisiksi. Koska haluamme jatkuvasti kehittyä ja kehittää työtämme, vuorossa oli hioa Matchmaking tapaamisjärjestelmän käyttämisestä oma palvelukonsepti.

Palvelukonseptissamme on otettu huomioon myyntitapahtuman onnistumisen edellytykset:

Kutsuprosessi
Myyntipäivän tarkoituksena on tavata mahdollisimman monta potentiaalista kumppani ja synnyttää euromääräisesti paljon kauppaa. Myyntipäivän panostukselle tulee saada tuottoa! Meille myyntitilaisuuksien onnistumisten suurin tae on laadukkaat ja motivoituneet osallistujat. Yksinkertaistettuna tarjonnan ja tarpeen tulee kohdata, jotta tapaaminen synnyttää kaupan. Matchmaking konsepti perustuu useisiin nopeisiin tapaamisiin eli laadukkaita tapaamiskumppaneita tulee olla monia. Kohdennettu kutsuprossessi ja viestintä luovat tapahtumalle kivijalan ja muuttaa kutsuttavat tapahtumaosallistujiksi.

Helppous ja joustavuus
Tapahtumissa kilpailemme aina ajasta. Päätös osallistua tapahtumaan on jo suuri ajankäytöllinen valinta mutta osallistumispäätös käynnistää myös odotuksia kasvattavan ja tyytyväisyyttä ruokkivan prosessin, joka kulminoituu tapahtumaosallistumiseen. Varsinkin myyntitapahtumissa ennakkotyönmerkitys korostuu. Matchmaking-palvelukonseptimme perustuu yhdessä tekemiseen laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi. Laadullistamme kaikkien osallistujien antamat tiedot, jotta vastapuolen on helppo löytää ydinviestit ja tehdä luotettava tapaamispäätös nopeasti. Asiakaspalvelu on yksilöllistä ja nopeasti reagoivaa, sillä pelkkien ohjeiden ja teknisen tuen sijaan osallistujan valtuutuksella mm. korjaamme profiileja suoraan järjestelmään. Me pidämme huolen löydettävyydestä ja riittävästä informaatiosta, jolloin osallistuja voi käyttää ajan ennakkotutustumiseen ja tapaamisten sopimiseen.

Tapahtuma- ja tunneosaaminen
Matchmaking-tapaamiset ovat vain yksi osa tapahtumakokonaisuutta. Myynti on pitkälti tunnepeliä ja oma mieliala vaikuttaa suuresti lopputulokseen. Tapahtumajärjestejällä on tärkeä vastuu synnyttää tapaamisten onnistumisten kannalta tärkeimpiä tunteita. Tarvittavien tunteiden synnyttämiseen tapahtumassa vaikuttavat mm. tilasuunnittelu, viestintä, opastus, aikataulu ja tekninen toteutus. Odotukset täyttävä tapahtuma on meille kunnia-asia, joten haluamme auttaa koko tapahtumaprosessissa.

Lue lisää tapahtumien tunnekokemuksen merkityksellisyydestä ja sen mittaamisesta »

Ota yhteyttä:
Riku Tanttu

Managing Director
0400 397 700
riku@funmedia.fi