Skip to main content

Erityinen yritystapahtuma
jää mieleen

Hiilineutraali tapahtuma

Havaittu ilmastonmuutos ja tulevaisuuden skenaariot pakottavat meidät muuttamaan toimintaamme ympäristöystävällisemmäksi. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen koskee meitä kaikkia.

Me olemme tiedostaneet toiminnastamme syntyvän hiilijalanjäljen, ja vuoden 2018 alusta alkaen Funmedia Oy on oman liiketoimintansa osalta hiilineutraali yritys.

Haluamme mahdollistaa myös asiakkaidemme kohtaamiset hiilineutraalisti, ja siksi kehitimme tapahtumakonseptin, jossa syntyvät päästöt mitätöidään.

Tiedosta

Tapahtumaprojekteissamme laskemme tehdyn tuotantosuunnitelman pohjalta tapahtumasta syntyvän päästövaikutuksen (CO2- ekv).

Vähennä

Laskentavaiheen jälkeen teemme valintoja, jotka vähentävät tapahtuman päästövaikutusta. Vähemmän kuormittavat logistiset ratkaisut, menuvalinnat sekä painomateriaalien valinta ovat esimerkkejä vähennyskohteista.

Mitätöi

Tarjoamme kahta eri vaihtoehtoa toteuttaa hiilineutraalitapahtuma. Voimme mitätöidä tapahtumasta aiheutuvan hiilijalanjäljen Euroopan päästökaupan kautta. Vaihtoehtoisesti päästöt voidaan mitätöidä kasvattamalla hiilinielua metsityksen avulla.

Tunnemittaus

Tunteet vaikuttavat suurelta osin asiakkaan tyytyväisyyteen, motivaatioon ja uskollisuuteen. Tyytyväinen asiakas tuottaa suoria liiketoimintahyötyjä suosittelemalla brändiä muille. Tutkijoiden kanssa yhdessä kehittämämme VibeVision-tunnemittaus vie palautekyselyn uudelle tasolle: tunnekokemuksesta syntyy tuloksia. VibeVision -tunnemittarilla saadaan selville paitsi tapahtuman synnyttämät tunteet ja niiden voimakkuudet myös syyt tunteiden takana. Analyysi kokoaa tulokset tunnekokemuksiksi ja muotoilee kokemuksen tarpeisiisi sopivaksi.

VibeVision™ on kohtaamisen tunnemittaus, jolla voidaan mitata tapahtuman kävijäkokemuksen lisäksi asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen tunteita.