Skip to main content
Monthly Archives

lokakuu 2018

Asiakaskokemus: LähiTapiola

By Haastattelu

Hyvin tehdyt tapahtumat antavat jotain sellaista, mitä ei muualta saa

LähiTapiolan Hallinnon päivät -tapahtuma keskittyi vuonna 2018 vakuutusyhtiön elämänturva-strategian ja kolmen siihen liittyvän ison teeman ympärille. Sisältö hiottiin tarkasti yhdessä tapahtumatoimisto Funmedian kanssa. Hyvin järjestetty tapahtuma tarjoaa parhaimmillaan sellaista eksklusiivista tietoa, jota ei saa mistään muualta.

LähiTapiolan Hallinnon päivät -tapahtuma järjestetään aina kahden vuoden välein. Funmedia on ollut mukana järjestämässä Hallinnon päiviä jo kahtena peräkkäisenä kertana. Vuoden 2018 tapahtuma järjestettiin elokuussa Messukeskuksessa. Paikalla oli suuri joukko LähiTapiolan hallinnon ja hallintoneuvoston edustajia. Teemat olivat terveys, talous ja digi.
– Olemme tehneet Funmedian kanssa useita tapahtumia vuosien varrella. He tuntevat talomme todella hyvin, joten meidän on ollut hyvin luontevaa toimia heidän kanssaan ja lähteä miettimään eri tapahtumia, kertoo LähiTapiolan viestintäjohtaja Anni Hiekkanen.

Sparrausta sisältösuunnitteluun ja puhujien valintaan

Kaikki kolme teemaa olivat esillä Hallinnon päivien ohjelmassa. Ohjelma rakentui vahvasti erilaisten puheenvuorojen ympärille. Tapahtuman sisältö suunniteltiin tiiviisti yhdessä Funmedian kanssa. Hiekkanen kokee, että ulkopuolinen apu oli hyvin hyödyllistä puhujien valinnassa ja sisältöjen linkittämisessä LähiTapiolan toimintaan.
– Pyysimme Funmedialta apua erityisesti sisältösuunnitteluun. Kaipasimme sparrausta siihen, mitkä aiheet olisivat juuri nyt ajankohtaisia, ottaen huomioon sen, että haluamme puhua laajasti kaikista kolmesta eri aihealueesta.
– Mietimme yhdessä, ketkä olisivat tällä hetkellä sellaisia puhujia, jotka olisivat pinnalla ja herättäisivät ajatuksia. Puheenvuorojen ei tarvitsi välttämättä miellyttää kaikkia, vaan olla ennen kaikkea herättäviä ja mielenkiintoisia, Hiekkanen painottaa.

”Olen ehdottomasti sitä mieltä, että hyvin tehdyt tapahtumat vetävät edelleenkin”

Hallinnon päiviin ja eri teemoihin liittyvää viestintää on tehty kattavasti sekä ennen että jälkeen tapahtuman. Materiaalit olivat tarjolla tietysti myös sellaisille henkilöille, jotka syystä tai toisesta eivät päässeet paikalle.
– Tapahtuma ja siihen liittyvä viestintä ei rajoitu pelkästään siihen yhteen hetkeen, vaan pyrimme rakentamaan koko tapahtuman elinkaaren kattavan konseptin, Hiekkanen toteaa.
– Tapahtumat voivat tarjota sellaista eksklusiivista asiaa, mitä et välttämättä mistään muualta saa. Kun sinulla on hyvät, ajankohtaiset ja puhuttelevat puhujat, niin silloin ihmisiä kiinnostaa. Silloin he haluavat antaa tärkeästä ajastaan osan, koska tietävät saavansa jotain sellaista, mitä ei saa katsomalla telkkaria tai etsimällä asioita verkosta.
– Olen ehdottomasti sitä mieltä, että hyvin tehdyt tapahtumat vetävät edelleenkin,
Hiekkanen kiteyttää.

Haastattelun toteuttaja Kokemuksia.fi

Lue lisää asiakaskokemustarinoitamme
kokemuksia.fi/funmedia

 

Taustaa

Kokemuksia.fi:n asiakaskokemukset on tuottanut puolueettomasti Suomen Asiakaskokemukset Oy. Tarinat perustuvat haastateltavien vapaaehtoisuuteen suositella yritystä muille. Kokemuksia.fi otti selvää, millaista on tehdä Funmedian kanssa töitä ja millaista lisäarvoa he pystyvät antamaan.

Yhteistyökokemus: Arto Nyberg

By Haastattelu

Arto Nyberg: ”Funmedian kanssa on ollut hyvä tehdä töitä”

Toimittaja ja juontaja Arto Nyberg on tehnyt jo pitkään yhteistyötä tapahtumatoimisto Funmedian kanssa. Nyberg on toiminut Funmedian järjestämissä erilaisissa tapahtumissa juontajana. Kun aikataulu ja sisältö on hyvin suunniteltu, näkyy se myös lopputuloksessa.

Nyberg on ollut Funmedian tapahtumissa juontajana omien sanojensa mukaan epäsäännöllisen säännöllisesti jo useamman vuoden ajan.
– Olen työkseni harrastanut televisio-ohjelmien tekemistä noin 20 vuotta, Nyberg kertoo.

Yhteiset askelmerkit läpi tapahtuman

Aina ennen tapahtumaa käydään yhteisissä palavereissa läpi tapahtuman teema, tulevat vieraat, fasiliteetit sekä tavoitteet. Osapuolet luovat yhdessä tapahtuman teknisen käsikirjoituksen sekä tarkat aikataulut.
– Tämä myös näkyy lopputuloksessa, sillä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, Nyberg toteaa.
– Funmedian kanssa työskennellessä tietää, että kellonajat pitävät ja sisällöstä huolehditaan. Yhteistyö on kaksipuolista – minun on lavalla ollessani hoidettava homma loppuun, Nyberg sanoo.

”Homma on toiminut molemmin puolin”

Yhteistyö Funmedian kanssa on Nybergin mukaan toiminut kitkattomasti. Sovituista asioista on pidetty kiinni ja eteen tulleet tilanteet on aina selvitetty tehokkaasti ilman, että niitä on jääty turhaan ihmettelemään. Yksi syy pitkään yhteistyöhön onkin Nybergin mielestä juuri se, että Funmediaan voi luottaa.
– Funmedian kanssa on ollut hyvä tehdä töitä, koska yhteiset askelmerkit ovat aina tiedossa, Nyberg summaa.
– Homma on toiminut molemmin puolin, hän kiteyttää.

Haastattelun toteuttaja Kokemuksia.fi

Lue lisää asiakaskokemustarinoitamme
kokemuksia.fi/funmedia

 

Taustaa

Kokemuksia.fi:n asiakas- ja yhteistyökokemukset on tuottanut puolueettomasti Suomen Asiakaskokemukset Oy. Tarinat perustuvat haastateltavien vapaaehtoisuuteen suositella yritystä muille. Kokemuksia.fi otti selvää, millaista on tehdä Funmedian kanssa töitä ja millaista lisäarvoa he pystyvät antamaan.

Asiakaskokemus: Messukeskus

By Haastattelu

Yhteisen maalin eteen tehdään töitä täysillä

Tapahtumatoimisto Funmedia ja Messukeskus ovat yhdessä järjestäneet Messukeskuksen tiloissa useita erilaisia tapahtumia. Kaksisuuntainen yhteistyö tuo molemmille osapuolille hyödyllistä lisäosaamista sekä uusia mahdollisuuksia. Funmedia tuntee Messukeskuksen niin hyvin, että heidän työntekijänsä ovat jo kuin talon omaa väkeä.

Funmedia ja Messukeskus ovat tehneet yhteistyötä vuosien ajan. Niiden varrelle mahtuu paljon erilaisia tapahtumia ja projekteja. Yksi esimerkki on Matkamessut aloittava Matka Workshop Day, joka on Pohjois-Euroopan suurin matkailualan ammattilaisten myyntipäivä.
– Funmedia on yhteistyökumppanina oikein joustava ja pitää kiinni siitä, mitä on sovittu. Meille isona talona kaikista tärkeintä on, että yhteistyökumppanit ovat sellaisia, joihin voimme luottaa, painottaa Messukeskuksessa myyntiryhmäpäällikkönä työskentelevä Lumia Ankkuri.

”Funmedia on erittäin luotettava kumppani”

Yhteisten vuosien aikana ovat Messukeskus ja sen erilaiset tilat tulleet Funmedialle hyvin tutuksi. Ankkurin mukaan Funmedia osaa tuoda Messukeskukseen myös sellaisia asiakkaita, jotka eivät sinne välttämättä muuten löytäisi.
– Funmedia on erittäin luotettava kumppani. Työskentely heidän kanssaan on vähän kuin tekisi töitä oman talon väen kanssa. He ovat hyvin luontevia yhteistyökumppaneita, ottavat projektin omakseen ja tekevät töitä täysillä maalia kohden, Ankkuri kuvailee.

Hyvää käytännön osaamista

Ankkurin mukaan Funmedia on tuonut Messukeskuksen projekteihin käytännön tasolla hyvää osaamista. Langat pysyvät käsissä, aikataulut pitävät ja asiat etenevät.
– Funmedia täyttää meillä näissä osaprojekteissa välillä aika isojakin saappaita. Heillä on iso vastuu siitä, että projektimme menevät heille määritellyin osin maaliin, Ankkuri kertoo.
– Aikataulutus pysyy heillä hyvin käsissä, projektit etenevät suunnitellusti ja lopputulos on se, mitä on haluttu, Ankkuri kiteyttää.

Haastattelun toteuttaja Kokemuksia.fi

Lue lisää asiakaskokemustarinoitamme
kokemuksia.fi/funmedia

 

Taustaa

Kokemuksia.fi:n asiakaskokemukset on tuottanut puolueettomasti Suomen Asiakaskokemukset Oy. Tarinat perustuvat haastateltavien vapaaehtoisuuteen suositella yritystä muille. Kokemuksia.fi otti selvää, millaista on tehdä Funmedian kanssa töitä ja millaista lisäarvoa he pystyvät antamaan.

Tapahtuman kaksi puolta

By Blogi

Tapahtuma on selkeä esimerkki projektityöstä. Projektin aloitus tapahtuu tilanteessa, jossa asiakkaallamme on selkeästi tiedossa viesti ja kohderyhmä. Tällöin tilaajalle muodostunut käsitys, että kohtaaminen livetilanteessa olisi tuloksellisin tapa lähestyä kohderyhmää ja saavuttaa viestille asetetut tavoitteet. Kohtaaminen mahdollistaa paitsi viestin tehokkaan välittämisen, myös jatko toimenpiteistä sopimisen. Kohtaamisen mahdollisuutena on henkilösidonnaisuuden synnyttäminen, joka periaatteessa täytyisi olla jokaisen tapahtuman tavoite. Kohtaaminen syntyy harvoin itsestään. Harmittavan usein se jää tyystin syntymättä.

Projektinhallinnan monet vaiheet toteutuvat itse tapahtumassa. Kaikki mikä siihen saakka on tehty, ulosmitataan tapahtumassa ja sen vaikuttavuudessa kohderyhmään. Vaikuttavuuden mittaaminen on tuloksien kannalta välttämätöntä. Emme voi olettaa tuloksia tapahtuman jälkeen toteutettavista jatkotoimenpiteistä, jos emme tiedä, miten tapahtuma on kohderyhmään vaikuttanut. Tulosten laadukas mittaaminen on siis koko tapahtumaviestinnän keskiössä.

Kun loppuasiakkaamme tulee tapahtumaan, hän näkee ja kokee juuri haluamamme asiat. Toivomme, että asiakkaamme käyttämä aika on ollut tehokasta ja tuloksellista. Tapahtumatuottajan tehtävänä on puitteiden lisäksi viedä sisältö kohderyhmää kiinnostavalle tasolle ja varmistaa kohtaaminen. Kohtaamisen varmistaminen ei ole nykyisessä informaatiotulvassa itsestäänselvyys. Kutsumamme henkilön huomio voi olla samanaikaisesti useassa objektissa ja hänen huomiostaan voi taistella monia päällekkäisiä viestejä. Tästä johtuen on välttämätöntä, että jokaisessa tapahtumassa mahdollistetaan asiakkaan ja kohderyhmän kohtaaminen henkilötasolla. Kohtaamisen kynnystä pyritään madaltamaan agendaan liittyvien toimenpiteiden avulla.

Usein ne toimenpiteet, joita tapahtumavieras ei näe, vaikuttavat nimenomaan edellä mainittujen asioiden toteutumiseen. Tapahtuman rakentamisen lisäksi tuotanto toteuttaa merkittävän määrän asioista varmistaakseen sen, että viesti välittyy laadukkaasti ja tehokkaasti. Myös elämyksellisyyden merkitystä ei voi vähätellä. Kokemukset tuottavat muistoja ja muistot ohjaavat tunnetoimintaamme tehokkaasti.

Tässä ohessa on katsottavaksenne kaksi tapahtumakoostetta. Toinen on asiakas- ja kokemusnäkemys ja toinen on kurkistus kulisseihin. Siihen mitä teemme ja siihen mitä ette yleensä näe. Mistä asiakkaamme on valmis meille maksamaan? Mitä ja miten tekemällä voimme tuottaa asiakkaallemme parasta tulosta?

Kurkistus kulisseihin

Asiakas- ja kokemusnäkemys

Kirjoittajana Reijo Karttunen
Funmedia Oy:n omistaja ja perustaja
0400 674 496
dino@funmedia.fi