Skip to main content
Monthly Archives

tammikuu 2018

Ajoitus tunnekokemuksen pääroolissa

By Blogi

Usein asiakaskokemusta mietittäessä kysymys kääntyy keskusteluun mistä asiakaskokemus oikeastaan alkaa ja mihin se päättyy? Piirrämme asiakaspolkuja ja hahmottelemme kohtaamispisteitä olettaen asiakkaan tarpeita, ajatuksia ja tunteita tuon polun aikana. Mielessä täytyy tietenkin pitää kaikki se, mitä tapahtuu ennen ja jälkeen varsinaisen kokemuksen.

Kävijäpolku -ajatuksen avulla, olemme Funmedialla tarkastelleet meidän tapahtumien kävijöiden polkua ja tunnistaneet kriittisiä pisteitä kävijöiden tunteiden kannalta. Mitkä tapahtumat asiantuntijaseminaarissa, matchmaking -tilaisuudessa tai missä tahansa muussa tilaisuudessa herättävät voimakkaimmat tunteet?

Peak-end -sääntö ehdottaa, että oikeastaan koko tapahtumasta tulemme muistamaan vain kaikista voimakkaimman ja kaikista viimeisimmän asian. Tämän teorian mukaan, meidän on siis käsikirjoitettava tapahtumakokemus niin, että tämä voimakkain ja viimeisin elämys ovat positiivisia ja herättävät niitä tunteita, joita haluamme tapahtumamme herättävän.

Mielenkiintoista muistoissa on kuitenkin se, miten herkästi muistot hämärtyvät ja unohtuvat. Toisaalta taas, miten helposti muistojamme voi manipuloida. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, miten henkilöt saadaan muistamaan asioita, joita todellisuudessa ei heille ole tapahtunut. Tämä ei tietenkään ole se ajatus, jonka varaan kannattaa asiakaskokemustaan rakentaa, mutta on hyvä pitää mielessä, miten esimerkiksi jälkimarkkinoinnissa voidaan käyttää hyväksi tätä ajatusta ja vahvistaa positiivisia muistoja, jotta ne kestävät pidempään. Asiakaskokemusta tutkineet asiantuntijat jopa sanovat, että kokemuksen positiivisia asioita alleviivaamalla saadaan asiakkaat parhaassa tapauksessa unohtamaan kokemuksessa mahdollisesti olleet epäonnistumiset. Tai jos näitä ei kokonaan unohdeta, niihin kiinnitetään vähemmän huomiota.

Kirjoittanut Julia Flovèn
CEO, VibeVision -tunnemittarin kehittäjätiimin jäsen
040 1758 531
julia@vibevision.fi

TIESITKÖ?

Tietyt asiantuntijat puhuvat asiakaskokemuksesta itseasiassa asiakkaan muistona saamasta kokemuksestaan. Sillä, miten hienosti tai sulavasti itse kokemus on itseasiassa sujunut ei ole merkitystä, jos asiakas syystä tai toisesta muistaa asian aivan eri tavalla. Mitä voimakkaammat tunteet muistoihin liittyvät, sitä voimakkaampana itse muisto säilyy.

Tunteet liiketoiminnan hyödyiksi

By Blogi

Nykypäivänä suurin osa liiketoimintaa tekevistä yrityksistä tekee asiakastyytyväisyyskyselyitä mutta tulokset saattavat aiheuttaa lähinnä pään hakkaamista seinään. Harmittavan usein asiakastyytyväisyystutkimukset ovat vain pakkopullaa, josta yritys poimii pelkät rusinat, vaikka ihanteellisesti asiakaskokemus tähtää asiakkaiden aitoon kuulemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Oli asiakastyytyväisyyden mittaamisen motiivina mikä tahansa, hyvin usein keskitymme mittaamaan kuitenkin vain osaa asiakkaan kokemuksesta, kiinnittämättä lainkaan huomioon toiseen puolikkaaseen, asiakaskokemuksessa syntyviin tunteisiin.

Liike-elämässä on puhuttu jo pitkään tunteiden merkityksestä asiakkaan motivoinnissa, huomion kiinnittämisessä ja päätöksenteossa. Teemme ostopäätöksiä hyvin vahvasti tunteiden ajamina, jotka myöhemmin haluamme perustella itsellemme rationaalisesti ajatellen.Tiedostaessamme ja ymmärtäessämme asiakkaamme tunteita ymmärrämme myös asiakasta paremmin. Tämä ymmärrys auttaa meitä tavoitteiden asettamisessa ja antaa todellista kilpailuetua.

Sanotaan, että huonon asiakaskokemuksen kokenut asiakas kertoo huonosta kokemuksestaan keskimäärin yhdeksälle tuttavalleen. Yhden menetetyn asiakkaan lisäksi tämä voi tarkoittaa siis yhdeksän potentiaalisen asiakkaan menetystä. Ja kaikki tiedämme, että myynti olemassa oleville asiakkaille on helpompaa ja tehokkaampaa kuin uusien asiakkaiden houkuttelu. Suosittelun merkitys on eittämättä liiketoiminnan kannalta merkittävää. Jos tämä kaikista voimakkain markkinoinnin keino on riippuvainen tarjoamamme asiakaskokemuksen laadusta, ei asiakaskokemusta voi jättää sattuman varaan.

Emme voi olettaa asiakkaan mieltymyksiä ja mielipiteitä, vaan meidän on kysyttävä niitä! Aivan. Meidän, hiljaisten ja jokseenkin introverttien suomalaisten on mentävä asiakkaan luokse ja kysyttävä. Ja kaiken lisäksi puhuttava vielä tunteista.

Kirjoittanut Julia Flovèn
CEO, VibeVision -tunnemittarin kehittäjätiimin jäsen
040 1758 531
julia@vibevision.fi

TIESITKÖ?

Forresterin tutkimuksen mukaan USA:ssa 72% yrityksistä on nostanut asiakaskokemuksen liiketoimintansa kehittämisen keskiöön vuonna 2017.
New Voice Median mukaan, pelkästään Yhdysvalloissa yritykset menettävät yli 62 miljardia dollaria huonon asiakaskokemuksen myötä.

Tunteet kävijäkokemuksen mittarina

By Blogi

Tapahtumajärjestämisen lähtökohta on, että tapahtuma tuottaa arvoa sidosryhmilleen ja sitä kautta parantaa yrityksen tulosta. Tapahtuman aikana osallistujille tuotetaan erilaisia elämyksiä ja kohtaamisia, joiden tavoitteena on saada aikaan mm. oppimista, verkostoitumista, synnyttää motivaatiota, yhdistää, sitouttaa sekä informoida.

Me Funmedialla haluamme mahdollistaa parhaat mahdolliset elämykset tapahtumissa, niin järjestäjille kuin tapahtumakävijöillekin. Kävijäkokemusta olemme mitanneet toki aina, mutta 50% asiakas- ja kävijäkokemuksesta muodostuu tunteista, joita aiemmin ei olla pystytty mittaamaan. Ja koska tunteet unohtuvat herkästi, haluamme mitata tunnetta silloin kun se on päällä – tapahtuman aikana.

Juuri tunteet ja niiden tiedostaminen osana tapahtumakävijöiden kokemusta ja brändiin sitoutumista onkin Funmedian työpöydällä nyt. Olemme kehittäneet tunnemittarin ja mittausmenetelmän, joka antaa asiakkaillemme arvokasta tietoa kohderyhmästä oman liiketoimintansa tueksi.

Kilpailuetuna kävijäkokemus

Asiakaskokemus, ja viimeisimpänä myös henkilöstökokemus, on nostettu useassa yrityksessä liiketoiminnan kehittämisen keskiöön viime vuosina. Olennainen osa kokonaisuutta on myös tapahtumien aikana ja kohtaamisissa syntyvä kävijäkokemus. Vaikka me Funmedialla olemmekin erinomaisen kävijäkokemuksen ammattilaisia, haluamme nyt myös mitata sitä entistä kokonaisvaltaisemmin.

Tunteiden tiedostaminen osana kävijäkokemusta antaa yrityksille valtavaa kilpailuetua tapahtumien kehittämisessä ja erityisesti sanoman kohdentamisessa. Kävijäkokemuksen tulokset kertovat, miten innostunutta tai sitoutunutta kuulijakunta todella on tapahtuman viestiin ja brändiin ja antaa kehitysaskeleet tuleville tapahtumille. Kävijäkokemuksen kokonaisvaltainen tunnistaminen tuottaa asiakkaillemme todellista arvoa tunnistaen tyytyväisimmät asiakkaat tai innostuneimmat työntekijät. Konkreettisen datan avulla yritys pystyy parantamaa palvelua tai kehittämään henkilöstöasioita jatkossa entistä paremmiksi.

Kirjoittanut Julia Flovèn
CEO, VibeVision-tunnemittarin kehittäjätiimin jäsen
040 1758 531
julia@vibevision.fi

TAUSTAA

Mielenkiinto VibeVision -tunnemittaria kohtaan ylitti kaikkien odotukset! Tunnemittaria on pilotoitu ensimmäisen kehitysvuotensa aikana 8 kertaa Suomessa ja ulkomailla. Asiakkaitamme ovat mm. Redbull, Nordea, Normet ja Pohjois-Karjalan Kauppakamari.

VibeVision-tunnemittaria on ollut rahoittamassa TEKES, Fiiliksestä fyrkkaa – Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä 2012–2018 -ohjelma.

Miksi tunnemittari? Jostain piti lähteä liikkeelle.

By Blogi

Tapahtumissa on kysytty palautetta jo vuosia ja niin myös me Funmedialla. Jo jonkin aikaa meitä on mietityttänyt, ettei perinteinen palautekysely anna tarpeeksi konkreettisia tuloksia ja kehitysnuoria asiakasyrityksellemme. Tartuimme siis ongelmaan ja lähdimme kehittämään uudenlaista mittausmenetelmään perustuen tunteisiin. Tunne aina hyvin subjektiivinen kokemus ja koko ajan läsnä. Lukiessasi tätä, koetko olevasi vihainen, tyytyväinen, kiitollinen, iloinen vai innostunut?

Tunteita voidaan mitata joko luottamalla ihmisen omaan arvioon ja reflektioon kokemastaan tunnetilasta tai voidaan käyttää apuna erilaisia fysiologisia mittareita tai seuraamalla mikroilmeitä ja ihmisten käyttäytymistä. Fysiologiset mittaamistavat ovat usein raskaita, työläitä ja kalliita toteuttaa. Luotettavuudessakin on havaittu puutteita. Me lähdemmekin siitä olettamuksesta, että luotamme ihmisten omaan tulkintaan tunnetilastaan.

Mittaustavan lisäksi toinen kysymys liittyy mittaamisen ajankohtaan. Mitataanko tunnetta jälkikäteen retrospektiivisesti vai pyritäänkö tunne saada kiinni silloin, kun se on päällä. Meitä ja asiakkaitamme kiinnostaa tunne sen ollessa voimakkaimmillaan eli tapahtuman aikana.

Kehityksen perustana on ollut kehittää helppo, nopea ja luotettava mittaamistapa, joka ottaa huomioon eri tapahtumatyypit. Aivan yksin emme kehitystyötä suinkaan tee, vaan kumppaninamme on Tampereen Teknillisen yliopisto, jolla on vahvaa osaamista tunnemaailman mittaamiseen. Olemme yhdessä pilotoineet tunteiden mittaamista tapahtumissa ja testanneet osaavatko ja haluavatko osallistujat kertoa avoimesti tunteistaan. Tulokset ovat selkeät: haluamme ja osaamme kertoa tunteistamme! Ota tunne kiinni – ymmärrä niiden merkitys ja kehitä omaa toimintaa!

VibeVision -tunnemittarin kehitystiimin jäsenet

VIBEVISION -TUNNEMITTARIN KEHITTÄMISEN TAVOITTEENA

1) ymmärtää tapahtumakävijän kokemusta kokonaisuudessaan
2) auttaa asiakkaitamme entistä tuloksellisempien tapahtumien järjestämisessä

Mikä tapahtumassa kerryttää päästöjä?

By Blogi

Tyypillinen 500 vieraan yhden päivän asiakastapahtuma voi aiheuttaa suuruusluokaltaan tuhansien kilogrammojen CO2-päästövaikutuksen. Suuruusluokkaan vaikuttaa paljon tapahtuman sijainti, printtimateriaalit, tarjoilut ja ohjelman sisältö. Jos tarkastellaan esimerkiksi 4 000 kg päästöt aiheuttavaa tapahtumaa, vaikutusten voidaan ajatella jakautuvan karkeasti näin:

  • 20 % osallistujien matkat (oletus 40 km edestakaisin, 100 hlö-autoa, 5 tilausajobussia)
  • 20 % hyödykkeet (materiaalit, sähkö, jätehuolto)
  • 30 % ruoka- ja juomatarjoilut (osa liharuokaa, osa kasvisruokaa)
  • 30 % ohjelma (esiintyjien lentomatkat ym.)

Osallistujien kulkemisella voi olla suurempikin vaikutus kokonaisuuteen. Mikäli 500 henkilön henkilöstötapahtumassa asiakkaat kuljetetaan tilaisuuteen ja sieltä pois (yht. 40 km matka) uudenaikaisella tilausajobussilla sen sijaan, että kaikki tulisivat tilaisuuteen yksin omilla autoilla tai taksilla, olisi bussikuljetuksen eduksi päästövaikutus 2 700 kg.

Onko tuo 4 000 kg sitten paljon vain vähän? Tätä pohdintaa helpottamaan (tai vaikeuttamaan) laskimme alle muutaman vertailun tuon päästövaikutuksen merkittävyydestä, eli 4 000 kg CO2-päästöjä syntyy myös esimerkiksi:

  • 30 000 km autoilusta uudehkolla henkilöautolla
  • 800 kg sianlihan kulutuksesta
  • 50 edestakaisesta Tallinnan risteilystä
  • kuudesta edestakaisesta Kanarian matkasta

Tapahtuman ympäristöystävällisellä suunnittelulla on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan päästöihin ja ennen kaikkea edistää myös aihepiirin viestintää ja tiedostamista. Kaikkia päästövaikutuksia ei kuitenkaan voi välttää, tai se ei ole kustannustehokasta, mutta jäljelle jäävät päästövaikutukset voi mitätöidä yhteistyössä Funmedian kanssa

Kirjoittanut Riku Tanttu
Funmedian intohimoinen ympäristöaatteiden kannattaja
0400 397 700
riku@funmedia.fi

TIESITKÖ?

Yhden pahvikupin aiheuttama CO2-päästö vastaa noin 1.5 km ajoa henkilöautolla. Näin ollen 500 henkilön tilaisuuden pahvimukien päästöt vastaavat autoilua Turusta Kemiin.

Ympäristöystävällinen tapahtuma = viisaat valinnat

By Blogi

Funmedia aloitti 2017 alussa yhteistyön CO2 ESTO OY:n kanssa tarkoituksena tuottaa merkittävästi ympäristöystävällisempiä tapahtumia. Koska asiakkaidemme hyvään hallintoon ja julkisten yhtiöiden käytäntöihin kuuluu GRI yhteiskuntavastuullinen raportointiohjeisto, kirjoittaa kumppanimme päästömitätöityjen tapahtumien tuotannoista sertifikaatin, joka on liitettävissä sellaisenaan julkisten yhtiöiden ympäristöraportteihin.

Ympäristöystävällisyys ei suinkaan ole pelkkää päästömaksuilla suoritettavaa mitätöintiä, vaan suurelta osin tapahtumien tuotannon eri vaiheissa tehtäviä valintoja, jotka auttavat päästöjen pienentämisessä. Päästöjä voidaan merkittävästi pienentää ”laadusta tinkimättä” tyyppisesti. Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi vieraiden liikkumiseen tapahtumapaikalle, tarjoiluihin sekä tapahtumamateriaalien uusiokäyttöön ja kierrätettävyyteen. Yleensä jo näillä päästään merkittävästi vaikuttamaan kompensoitavaan hiilijalanjälkeen.

Kirjoittanut Riku Tanttu
Funmedian intohimoinen ympäristöaatteiden kannattaja
0400 397 700
riku@funmedia.fi

TIESITKÖ?

Jos vaihdat 100 hengen tilaisuudessa riisin kotimaiseen perunaan, vähentää vaihdos hiilidioksidipäästöjä yhtä paljon kuin päästöjä syntyisi henkilöautolla ajaessa Helsingistä Kuopioon. 1000 hengen tilaisuuksissa hiilidioksidipäästöjä vähentyy 4000 kilometrin verran.

Voiko tapahtuman toteuttaa hiilineutraalisti?

By Blogi

Tapahtumista aiheutuu ympäristökuormitusta monessa muodossa. Ympäristövaikutukset riippuvat paljon tapahtuman luonteesta ja esimerkiksi osallistujamäärästä. Yleistä on kuitenkin, että ihmisiä ja tavaroita kuljetetaan tapahtumapaikalle ja takaisin, tapahtumasta syntyy jätteitä ja energiaa kuluu valaistukseen ja muihin laitteisiin.

Ympäristökuormitusta, esimerkiksi ilmastovaikutuksia, voidaan minimoida huomioimalla ne tapahtuman suunnittelussa. Vaikka ilmastovaikutukset huomioitaisiin suurellakin painoarvolla, on todennäköistä, ettei kaikkia ilmastovaikutuksia voi välttää. Tai teknisesti voisi, mutta tapahtumasta tulisi suunnattoman kallis.

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, jonka hillitsemisessä on olennaista tiedostaa, että jokainen vältetty hiilidioksiditonni on ilmastolle yhtä arvokas. Riippumatta siitä miten ja missä päästövähennys toteutetaan.

Päästövähennysten kustannuksissa on kuitenkin hurjia eroja. Siksi vähennykset kannattaa tehdä siellä, missä ne ovat edullisinta toteuttaa. Näistä syistä myös EU on valinnut jo 2000-luvun alussa keskeisimmäksi ilmastonmuutoksen hillintäkeinoksi päästökaupan, joka koskee n. 11 000 suurinta hiilidioksidin lähdettä Euroopassa. Päästökauppa koskee vielä toistaiseksi vain suuria pistemäisiä päästölähteitä (suomeksi siis niitä, joissa on iso savupiippu). Rajaus suuriin päästölähteisiin on tehty siksi, että päästökauppa perustuu tarkkaan viranomaisten ja todentajien valvontaan, ja suuria pistelähteitä on helpompi valvoa kuin esimerkiksi maatalouden päästöjä.

Yhteistyökumppanimme CO2Esto Oy on kuitenkin luonut myös pienemmille päästölähteille mahdollisuuden hyötyä suurten päästäjien päästövähennysten kustannustehokkuudesta. CO2Eston palvelun kautta ympäristötietoiset yksityishenkilöt, yritykset, kunnat ja yhdistykset voivat ostaa päästöoikeuksia pois EU:n päästömarkkinoilta, jolloin suurien päästölähteiden käytettävissä oleva kiintiö pienenee ja hiilidioksidipäästöt vähenevät siellä, missä niiden vähentäminen on kustannustehokkainta.

Vastaus otsikon kysymykseen on siis yksiselitteisesti kyllä ja vuoden 2018 alusta lähtien kaikki Funmedian tuottamat ovat hiilineutraaleja! Kustannustehokkaimmin hiilineutraalitapahtuma saavutetaan ottamalla ilmastoasiat huomioon tapahtuman suunnittelussa ja päästökaupasta ne päästöt, joiden välttäminen olisi liian kallista.

Kirjoittajana Reijo Karttunen
Funmedian ympäristötietoinen omistaja
0400 674 496
dino@funmedia.fi

FUNMEDIA ON HIILINEUTRAALI YRITYS

Me Funmedialla toteutamme asiakkaillemme vain hiilineutraaleja tapahtumia. Tuottamiemme tapahtumien lisäksi olemme kompensoineet koko yritystoiminnastamme kertyvät päästöt.